หน้าหลัก

ความหมายของคำศัพท์
1.Web browser คือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลและติดต่อสื่อสารกับระบบสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบของเว็บเพจ
2.Web Hosting คือรูปแบบการให้บริการสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ใช้งานนั้นมีความต้องที่จะฝากเว็บไซต์ของตนเองไว้กับผู้ให้บริการเซิฟเวอร์
3.Client/Server คือการที่มีเครื่องผู้ให้บริการ (server) และเครื่องผู้ใช้บริการ(client) เชื่อมต่อกันอยู่ และเครื่องผู้ใช้บริการได้มีการติดต่อร้องขอบริการจากเครื่องผู้ให้บริการ เครื่องผู้ให้บริการก็จะจัดการตามที่เครื่องผู้ขอใช้บริการร้องขอ
4.URL Uniform Resource Locator คืออยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต ของข้อมูล ไฟล์ หรือเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้ web browser รู้ตำแหน่งหรือที่อยู่ที่ถูกต้องและสามารถเรียกข้อมูลหรือเว็บไซต์นั้นมาแสดงบนหน้าจอแสดงผลได้ 
5.FTP File Transfer Protocol คือโปรโตคอลเครือข่ายชนิดหนึ่ง ถูกนำใช้ในการถ่ายโอนไฟล์ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างการถ่ายโอนไฟล์ระหว่าง ไคลเอนต์
6.CMS Content Management System คือระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ เป็นระบบที่นำมาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป โดยในการใช้งานจะช่วยให้การพัฒนาและการบริหารข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว โดยจะมีโปรแกรมเสริมซึ่งอาจมากับระบบหรือจากที่ผู้ใช้ติดตั้งเองเพื่อให้เว็บไซต์มีลูกเล่นมากขึ้น
7.DNS Domain Name System ทำหน้าที่ควบคุมเว็บไซต์ของชื่อโดเมนและการตั้งค่าอีเมลของคุณ เมื่อผู้เยี่ยมชมไปยังชื่อโดเมนของคุณ การตั้งค่า DNS ของชื่อโดเมนจะควบคุมว่าจะติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทใด   
8.Home PAGE โฮมเพจ คือคำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเว็บไซต์ โดยเป็นทางเข้าหลักของเว็บไซต์ เมื่อเปิดเว็บไซต์นั้นขึ้นมา โฮมเพจ ก็จะเปรียบเสมือนกับเป็นสารบัญและคำนำที่เจ้าของเว็บไซต์นั้นได้สร้างขึ้น
9. Anchorแปลตรงตัวคือ ทอดสมอ / ที่ยึดเหนี่ยว / ซึ่งยึดติด Anchor text ซึ่งมันก็หมายถึง ข้อความที่เป็น Link ใช้เชื่อมโยงระหว่างเว็บ หรือพูดกันแบบง่ายๆ มันก็คือ Text Link (ลิงค์ที่เป็นตัวอักษร) ปกติแล้วเรามักจะพบว่า Anchor text มักจะมีความเกี่ยวข้องสอดคล้อง
10. HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Languageคือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผลของเอกสารบน websiteหรือที่เราเรียกกันว่าเว็บเพจ ถูกพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร

 

 

*-*