นางสาวมุจลินท์ เมฆโสภณ

Mujalin Meksophon

ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะ วิทยาการจัดการ สาขา การบัญชี

รหัสประจำตัว 58023490139

รหัสสาขา 5802349003

อาหารที่ชอบ ส้มตำ ยำต่างๆ

งานอดิเรก ปลูกต้นไม้ทุกชนิด

คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

*-*-*-*-*-*-*-* 0 *--* 0 *-*-*-*-*-*-*