ไปเที่ยวกาญจนบุรี

สะพานมอญ

งานเฉลิมพระเกียรติ ที่ชลบุรี

ลงเรือที่สะพานมอญ

งานพฤกษาตะวันออก ชลบุรี